Produktion

BEMA är ett legotillverkande företag. Vi har en stor och modern maskinpark som uppdateras kontinuerligt. Detta ger oss möjligheter till stor flexibilitet där vi kan hantera varje jobb kostnadseffektivt och med högsta kvalitet.
Hos oss samarbetar yngre arbetskraft med erfarna tekniker mot samma kvalitetsmål. Detta kallar vi framtids- och tillväxtkvalitet.

Händer i maskin
Man vid skärm